YKI-veneet tehtaan verkkokaupasta

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Toukokuun 25.päivästä 2018 alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Y-Tiimi Oy

ASIAKASREKISTERI / REKISTERISELOSTE

 

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Y-Tiimi Oy

Y-tunnus: 2007822-7
Postiosoite: Ahmasjärventie 16, 91300 Ylikiiminki (Oulu)
Puhelin: 040 833 6553
Sähköposti: myynti@ykiveneet.fi

 

  1. Rekisterin nimi

Y-Tiimi Oy asiakasrekisteri

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään pääasiassa tilausten käsittelyyn, laskutustietoihin, ja asiakkuuksien hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

 

Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat:

 

asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, asiakassuhdetta koskevat tiedot tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, värväystiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle niiltä osin, kuin tilauksen toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (esim. varmuuskopionti), huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

Kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse
040 833 6553 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

Poisto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto

 

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

 

Sähköisesti tallennetut tiedot

 

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Start typing and press Enter to search

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.